Knut Boye er død

Knut Boye (foto: Helge Skodvin)

Vi har mottatt det triste budskapet om at Knut Boye døde mandag 21. juli, etter flere måneders sykeleie. Vi har alle mistet en god venn og kollega. I Biblioteket vises nå en samling av noen av Knuts mange bøker og artikler.

22.07.2008 - Red.


Bisettelse i Biskopshavn kirke fredag 1. august klokken 12:00.

Mandag 21. juli døde Knut Boye etter flere måneders sykeleie. Knut ble 71 år gammel. Ved hans bortgang har Norges Handelshøyskole mistet en av sine mest lojale, engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere.

Knut Boye ble født i Arendal, tok siviløkonomeksamen ved Norges Handelshøyskole (NHH) i 1963 og handelslærereksamen samme sted i 1966. Siden da og helt frem til det siste hadde Knut sin arbeidsplass ved NHH, først som høgskolelektor og senere som førsteamanuensis i bedriftsøkonomi, med finansiering og investering som spesialområde.

Knut Boye har en usedvanlig omfattende faglig produksjon. Han har selv og sammen med andre utgitt 25 bøker, i hovedsak innenfor området finansiering og investering. Knut var en ener innenfor økonomisk faglitteratur i Norge og har mer enn noen annen påvirket generasjoner av økonomer innenfor sitt spesialområde. Mange av dagens ansatte på NHH har hatt Knut som lærer og veileder, både som studenter og etter hvert som kolleger. Han var en meget aktiv artikkelforfatter og var også en av initiativtakerne til, og mangeårig redaktør av tidsskriftet Praktisk økonomi og ledelse.

Knuts evne til å fremstille kompliserte problemstillinger på en klar og lettfattelig måte, blant annet gjennom utstrakt bruk av praktiske og konkrete eksempler, gjorde ham til en meget populær foreleser både ved og utenfor NHH. I 2001 ble han tildelt NHHs pris for fremragende lærerinnsats. På 60-årsdagen ble Knut hedret med et festskrift. Det er typisk for Knut at festskriftet til ham ble pensum ved flere av landets høyskoler. 70-årsdagen ble markert med et stort seminar med innlegg fra mange ledende fagfolk. Knut var så engasjert i sitt fag at han fortsatte å skrive og undervise helt frem til kreften tappet ham for energi de siste månedene.

Knut var en allsidig person med bredt interessefelt. Et ivrig friluftsmenneske, en habil badmintonspiller og levende opptatt av litteratur og historie. Knut var lett å like og var et oppkomme av gode historier og anekdoter. Våre tanker går til Gørlin som har mistet sin livsledsager gjennom mange gode år. Vi vil alle savne Knut som venn og kollega. Uten ham blir ikke NHH den samme verken for ansatte eller studenter.

På vegne av venner og kolleger ved NHH

Jan I. Haaland (rektor) og Terje Lensberg (instituttstyrer)