Ambisiøst klimamål

Elisabeth Grieg (foto: Jens Frølich Holte)

Rederiforbundets president Elisabeth Grieg er bekymret for at finanskrisens alvor overskygger de kompliserte klimautfordringene vi står ovenfor. Med et svært ambisiøst klimamål håper forbundet å være til internasjonal inspirasjon.

15.10.2008 - Jens Frølich Holte


Målet ble lansert av Norges Rederiforbund for to år siden. I følge dem skal norsk skipsfart skal ikke ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft. På Bergen Shipping Conference på NHH forsvarte forbundets president Elisabeth Grieg sin nullvisjon.

- De siste årene har det skjedd en revolusjon i vår bevissthet om klimaproblemene. I disse dager glemmer vi kanskje disse utfordringene. Visjonen vår skal føre til internasjonal inspirasjon, og det er viktig at den følges av konkret handling, sa Grieg til tilhørerne.

Skipsfart vil imidlertid være avhengig av fossilt brennstoff i lang tid fremover. På konferansen anslo Helge Drange, klimaprofessor ved UiB, at bransjen står for omtrent 5 prosent av CO2-utslipp