Landets mest søkte studium

NHH

For fjerde år på rad er siviløkonomstudiet ved NHH landets meste søkte studium. Dette til tross for en svak nedgang i søkertallene.

29.04.2010 - Red.


- NHH er godt fornøyd med søkertallene til bachelorstudiet, sier rektor Jan I. Haaland i en pressemelding.

- I nedgangstider vet man at økonomistudier normalt får synkende oppslutning, derfor er det gledelig at vi tilnærmet opprettholder søkertallene, fortsetter han.

2062 søkere har NHH som førstevalg. Totalt har 4653 personer søkt på NHHs bachelorstudier. I 2009 var tilsvarende tall 2156 og 4568.

Andelen kvinnelige søkere har økt fra 37,2 prosent i 2009 til 38,7 prosent i 2010.

Flere vil ta master

For NHHs masterstudier vil ikke endelige søkertall foreligge før i mai, men så langt ligger man an til en markant økning i antall søkere til disse studiene.

For de internasjonale masterstudiene ser man en økning på ca. 20 prosent og man vil med det ha mer enn doblet antall internasjonale søkere på to år.

- Dette stadfester NHHs posisjon som den mest internasjonale utdanningsinstitusjonen i Norge, sier rektor Haaland.