Ledig stilling som overingeniør

NHH frå nord (Arkivfoto: Hallvard Lyssand)

Ved NHH er det ledig en 100-prosent stilling som overingeniør.

24.08.2012 - Red.


Stillingen er en ettårig prosjektstilling med mulighet for forlengelse.

Stillingen er knyttet til Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, og er eksternt finansiert gjennom NFR-prosjektet CLARINO.

Arbeidsoppgavene omfatter utviklingsarbeid i henhold til prosjektets arbeidsbeskrivelse, hovedsakelig tekniske oppgaver i forbindelse med oppbygging av en terminologisk forskningsinfrastruktur ved NHH. Det utelukkes ikke at medarbeideren kan få andre tekniske oppgaver utenfor prosjektet.

Medarbeiderens ansvarsområde vil omfatte en rekke tekniske oppgaver som inkluderer bl.a. følgende:

- programmering, datakonvertering, annotering og grensesnittutvikling ifm. tilrettelegging av termbaser og en nasjonal portal for terminologi

- implementering av web-baserte løsninger med grensesnitt og prosesskjeder for opplasting av data og metadata, dokumentasjon, arkivering, deling, lingvistisk prosessering, interaktiv tilgang og visualisering

- konvertering av terminologiske data fra ulike formater (f.eks. Filemaker, Oracle, tekst) til XML/TBX

- vurdering, utvelging og tilpassing av tekniske løsninger for terminologihåndtering

- prosjektstyring og formidling, bl.a. planlegging, organisering av møter, evaluering og rapportering

- interaksjon med ulike brukergrupper

Søkere må beherske XML godt og ha erfaring med utvikling av webapplikasjoner og fri programvare. I tillegg er det ønskelig med kompetanse og erfaring innen ett eller flere av følgende områder/ teknologier:

- god kunnskap om det tekniske arbeidet med kodede språkressurser ved hjelp av XML i kombinasjon med XSL og XSLT

- web-baserte grensesnitt og webtjenester med API-er (f.eks. SOAP), HTML5/CSS3, Javascript, Webservices, PHP, Ruby on Rails, Solr, Lucene, Linux XML

- håndtering av digitale språkressurser og språkbehandlingsverktøy

- gjeldende standarder og formater for språkressurser og metadata (i særdeleshet TEI, TBX og LMF) og datakategorier og -standarder som TeDIF, ISOCAT og OAI-PMH

- erfaring med å installere, konfigurere og administrere servere

- tjenester for arkivering, registrering og katalogisering av data

- semantiske teknologier og lenkede data (RDF, Dublin Core, Triplestores)

- kjennskap til intellektuell eiendomsrett, juridiske og etiske aspekter og lisensiering

- kvalitetssikring, utfordringer ifm. langtidslagring og vedlikehold av digitale ressurser

Det kreves utdanning som ingeniør eller annen utdanning på samme nivå og omfang, i tillegg kreves relevant praksis. Tilsvarende realkompetanse kan oppnås gjennom allsidig lang relevant praksis, videreutdanning, etterutdanning og/eller tilleggsutdanning.

Søkere må ha gode organisasjonsevner, en sterk personlig motivasjon til initiering og gjennomføring av nye prosjekter innen digital infrastruktur og gode kommunikative egenskaper i interaksjon med samarbeidspartnere og brukergrupper. Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk er et krav.

Stillingen har kode 1087 - overingeniør og lønnes etter statens regulativ i ltr. 52 - 60, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent som innskudd i Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn blir oppmodet om å søke stillingen.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søkere som vil ha informasjon om stillingen slik som ansvarsområder, spesifikke oppgaver og prosjektomtaler for CLARINO-prosjektet kan henvende seg til professor Gisle Andersen via e-post til gisle.andersen@nhh.noeller telefon til +47 55 95 93 26.

Søk stillingen på www.nhh.no/stilling innen 8.9.2012.