Ledig stilling som overingeniør

NHH frå nord (Arkivfoto: Hallvard Lyssand)

Ved NHH er det ledig en 100-prosent stilling som overingeniør.

24.08.2012 - Red.


Stillingen er en ettårig prosjektstilling med mulighet for forlengelse.

Stillingen er knyttet til Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, og er eksternt finansiert gjennom NFR-prosjektet CLARINO.

Arbeidsoppgavene omfatter utviklingsarbeid i henhold til prosjektets arbeidsbeskrivelse, hovedsakelig tekniske oppgaver i forbindelse med oppbygging av en terminologisk forskningsinfrastruktur ved NHH. Det utelukkes ikke at medarbeideren kan få andre tekniske oppgaver utenfor prosjektet.

Medarbeiderens ansvarsområde vil omfatte en rekke tekniske oppgaver som inkluderer bl.a. følgende:

- programmering, datakonvertering, annotering og grensesnittutvikling ifm. tilrettelegging av termbaser og en nasjonal portal for terminologi

- implementering av web-baserte løsninger med grensesnitt og prosesskjeder for opplasting av data og metadata, dokumentasjon, arkivering, deling, lingvistisk prosessering, interaktiv tilgang og visualisering

- konvertering av terminologiske data fra ulike formater (f.eks. Filemaker, Oracle, tekst) til XML/TBX

- vurdering, utvelging og tilpassing av tekniske løsninger for terminologihåndtering

- prosjektstyring og formidling, bl.a. planlegging, organisering av møter, evaluering og rapportering

- interaksjon med ulike brukergrupper

Søkere må beherske XML godt og ha erfaring med utvikling av webapplikasjoner og fri programvare. I tillegg er det ønskelig med kompetanse og erfaring innen ett eller flere av følgende områder/ teknologier:

- god kunnskap om det tekniske arbeidet med kodede språkressurser ved hjelp av XML i kombinasjon med XSL og XSLT

- web-baserte grensesnitt og webtjenester med API-er (f.eks. SOAP), HTML5/CSS3, Javascript, Webservices, PHP, Ruby on Rails, Solr, Lucene, Linux XML</