Første møte for NHH sitt Advisory Board

NHH Advisory Board (Foto: Hallvard Lyssand)

NHH sitt Advisory Board er eit rådgjevande organ sett saman av toppfolk frå norsk og internasjonalt næringsliv og akademia. I dag er dei samla til sitt første møte. In